Disclaimer

DIT Holding en de inhoud van de website

De op deze website getoonde informatie wordt door DIT Holding met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. DIT Holding verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door DIT Holding worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel DIT Holding alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is DIT Holding niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door DIT Holding worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DIT Holding uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door  DIT Holding worden onderhouden wordt afgewezen.

DIT Holding heeft copyright op inhoud van deze website

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van DIT Holding of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIT Holding.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door DIT Holding in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.