De WAB – Wij zijn er klaar voor. Jij ook?

Sinds 1 januari van dit nieuwe jaar stelt de WAB – de Wet Arbeidsmarkt in Balans – nieuwe wettelijke kaders aan de organisatie van flexwerk. Dit heeft een stevige impact op de manier waarop jij en wij omgaan met de inrichting en toepassing van de noodzakelijke flexschil. De WAB raakt namelijk niet alleen in je externe flexschil, maar ook je interne flexschil. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. DIT Personeel en Larex vangen die gevolgen in overeenstemming met de nieuwe kaders voor je op. Samen geven we vorm aan optimale flexibiliteit en continuïteit.

De WAB vervangt de Wet werk en zekerheid (Wwz) uit 2015. Met de nieuwe regelgeving beoogt de overheid een betere balans te creëren tussen vast en flexibel werk. Met de WAB krijgen vaste contracten een streepje voor op tijdelijke contracten. Dat uit zich onder meer in de verhoging van de WW-premie voor alle arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd én voor oproepkrachten. Gevolg: zowel je interne als externe flexschil wordt duurder.

Kennis van wet- en regelgeving is essentieel

Dit kostenaspect is slechts één kant van de medaille. De andere kant is de toenemende administratieve last en de grotere kans op procedurele fouten die duur kunnen uitpakken. De WAB maakt de organisatie van flexwerk namelijk een stuk complexer. Bovendien is er een strenge informatieplicht verbonden aan de nieuwe regelgeving. Kennis van die regelgeving is erg belangrijk om vergissingen te voorkomen en waardevolle vakmannen in de flexschil beschikbaar en optimaal gemotiveerd te houden.

Flex is en blijft van groot strategisch belang

Die flexschil is en blijft van strategisch belang in de Techniek, Bouw, Metaal en Schildersbranche. Onze sectoren zijn sterk projectgedreven en jouw orderportefeuille is per definitie onvoorspelbaar. Allerlei factoren waar ondernemers zelf geen invloed op hebben, zorgen voor pieken en dalen in het werkaanbod. De vraag is dus niet óf je blijft werken met een flexschil, maar hóe je dat doet.

Kiezen voor in- of externe flex – oordeel zelf

Weeg je de voor- en nadelen van interne flex af tegen de voor- en nadelen van externe flex, dan doet de WAB de weegschaal kantelen naar extern. Met als belangrijkste pluspunten:

 • je hoeft zelf niet te investeren in up-to-date arbeidsrecht- en wetskennis;
 • je hoeft je interne flexprocedures en afspraken niet aan te passen;
 • je verkleint de interne administratieve last;
 • je vermindert het risico op verkeerde interpretaties die duur kunnen uitvallen;
 • je vergroot de vereiste veerkracht.

100% WAB-proof

DIT Personeel en Larex zijn honderd procent WAB-proof. Wij garanderen dat de inhuur van Nederlands en EU-vakpersoneel en alle bijbehorende formaliteiten en administratieve plichten getoetst zijn aan de actuele wetgeving en daaraan voldoen. Ook bieden we unieke garanties op elementaire zaken als leveringszekerheid, veiligheid en sector- en vakkennis.

Maximale veerkracht met unieke zekerheden

De WAB maakt de organisatie en administratie rond flexwerk complexer. Kiezen voor externe flex ontlast je organisatie, biedt meer zekerheid en vergroot de veerkracht. Kiezen voor DIT Personeel en Larex biedt de zekerheid van:

 • landelijke dekking met de nadruk op lokale zichtbaarheid en werkrelaties;
 • een pool van ruim 2.000 gemotiveerde vakmannen uit Nederland en diverse andere EU-landen;
 • een sterke binding met onze vakmannen (wij kennen ze persoonlijk!);
 • onbeperkt op- en afschalen zonder de werkgeversverantwoordelijkheden die samenhangen met arbeidsrecht en wet- en regelgeving;
 • minder procedurele en administratieve druk;
 • kennis van de sector en gespecialiseerde, op jouw processen afgestemde adviezen.

Alle vormen van flexwerk – extern én intern – ondervinden invloed van de nieuwe kaders. Wil je nog eens nalezen wat de verschillende maatregelen betekenen, dan kun je ons WAB-paper downloaden. Heb je specifieke vragen? Klop dan aan bij jouw vaste contactpersoon. Die kan precies vertellen wat voor jou de consequenties en nieuwe kansen zijn.